Indledning

Hvem kan deltage?

Alle medlemmer er præster i folkekirken - også emeriti, ledige kolleger, ulønnede hjælpepræster og præster med midlertidig anden beskæftigelse - og skal godkendes (og genkendes mht. sammenhæng mellem person og emailadresse), før de optages på listen. (Provster kan også deltage. Provster skal præsentere sig selv på listen, så snart de bliver medlemmer).

Hvad er Pastor-listens formål?

Pastor-listen skal bruges til samtale mellem præster om alt det, som præster beskæftiger sig med. Pastor-listen er til inspiration, vidensdeling, kollegial samtale mm. Diskussioner - også om det, som man er uenige om - er velkomne. I ophedede diskussioner bedes man være opmærksom på at forblive saglig og høflig.

For at listen skal kunne fungere efter sit formål, skal man følge reglerne, som er beskrevet her.

Kan man deltage anonymt?

Nej, man skal præsentere sig og fremstå med fulde navn og sogn i medlemslisten. (Det kan rettes under Indstillinger for medlemmer af Pastor-listen). Og man bør underskrive sig med fulde navn og sogn, hver gang man skriver til listen.

Hvad med tavshedspligten?

I tillid til hinanden skal vi kunne sige alt og spørge om alt velvidende, at kun kollegaer lytter med. Derfor gælder vores tavshedspligt også her: Således må man ikke videregive det, der bliver debatteret på Pastor-listen til udenforstående. Omvendt må man ikke regne med, at man fortælle hvad som helst i et forum med over 1100 deltagere og stadig forvente, at det forblive en hemmelighed.

Det er helt i orden, at biskopper, kolleger, som ikke er medlemmer, menighedsrådsmedlemmer, journalister og andre ved, at der findes en pastorliste. Det er også i orden, at fortælle disse udenforstående lidt om debatten på listen, hvis blot det foregår i generelle vendinger, men ikke sådan, at nogen bliver hængt ud ved navns nævnelse, eller sådan, at sager, som bliver drøftet i nogen fortrolighed, bliver åbenbaret for udenforstående, overordnede eller alle og enhver. Det er i orden, at man fortæller kolleger mere indgående om Pastor-listen, hvis disse kolleger er potentielle medlemmer.

Derimod er det ikke acceptabelt, at udenforstående får nærmere kendskab til debatten på Pastor-listen. Og i særdeleshed er det ikke acceptabelt, hvis overordnede biskopper eller provster (som ikke er medlemmer) læser med på Pastor-listen.

Hvem ejer Pastor-listen?

Ingen og alle. En mailingliste består af dem, som deltager.

Hvem bestemmer?

Ingen og alle. Dog skal administrator(er) udover at give råd og vejledning sikre, at reglerne (nedenfor ) for debatten bliver overholdt.