Kort fortalt

  • Pastor-listens formål er fortrolig, pastoral samtale mellem folkekirkepræster.
  • Breve skal være pastoralt relevante, underskrevet med navn og sogn, underlagt fortrolighed/tavshedspligt mht. den specifikke debat.
  • Emnet skal beskrive indholdet. Breve skal have et mindstemål af pastoralt indhold.
  • Tilladt: tilbud om sommerhusudlejning, udbud af foredrag mm.
  • Forbudt: kædebreve, virusadvarsler, vedhæftede filer, testbreve, takkebreve til listen
  • Undgå: “mig osse”/“amen”-breve, “dovne” spørgsmål (slå selv op!), “besvar” ved nye breve, forkert eller overdrevent citat.
  • Pastor-listens administrator(er) påser med vejledning og evt. sanktion, at reglerne bliver overholdt.