Teknik og indstillinger

Breve fra Pastor-listen sorteret i en særlig mappe

Sortering i Gmail

Sortering til Pastor-mappe. Gå hen til et brev, som er sendt til Pastor-listen. Klik på symbolet tre lodretstående prikker i øverste højre hjørne: ⋮ Vælg "Filtrér meddelelser som denne".

Indsæt om nødvendigt list:(<pastor-listen.googlegroups.com>) i feltet "Indeholder ordene".

Vælg "Opret filter".

Vælg

✔ Spring indbakke over (Arkivér den)

✔ Anvend etiketten: Pastor [lav etiketten i drop-down menuen]

✔ Anvend også filteret på matchende samtaler.

Klik "Opret filter".

Sortering i Outlook

Gå hen til et brev, som er sendt til Pastor-listen. I båndet ovenfor...

Vælg Regler, Opret regel...

Vælg "Server"

✔ Sendt til Pastor-listen

✔ Flyt til mappe Pastor

Klik "Ok"

Mail sendt til en anden adresse

  1. Man skal fortælle google, at man har flere adresser. Det gør man på
  2. https://www.google.com/accounts/EditUserInfo under "Alternative mailadresser". Den opgivne adresse modtager et stykke tid efter en mail, som man skal bekræfte.
  3. Så skal man logge helt ud af google og logge ind med den nye email-adresse og samme adgangskode (dette punkt er nødvendigt).
  4. Herefter kan man efter under Indstillinger for medlemmer af Pastor-listen vælge mellem flere adresser.

Navn og sogn i medlemslisten

... anføres i Indstillinger for medlemmer af Pastor-listen . Her skal “mit visningsnavn” angives som

Fornavn Efternavn, Sogn

Ordene "sogn" og "pastorat" kan udelades. Provster skal angive "provst". Har man ikke noget sogn, så angiv funktion, arbejdsplads, emerit(-a/-us) eller lignende.

Pause for mails

... anføres i Indstillinger for medlemmer af Pastor-listen. Vælg

  • "Send ikke opdateringer via mail" = pause
  • "Underret mig om alle nye meddelelser" = levering

Undlad at vælge "Send daglige oversigter" eller "Send kombinerede opdateringer", idet man ikke kan svare på disse uden at bryde de eksisterende emnetråde, og idet man citerer helt forkert.

Autosvar, når man er på ferie

Autosvar plejer ikke at være et problem i forhold til Pastor-listen. Listen sorterer selv autosvar fra.

Tilbagekalde en mail sendt til Pastor-listen

Det kan ikke lade sig gøre, for mailinglisteprogrammet fordeler med det samme. Man kan ikke trække sendte mails tilbage, så man må nøjes med at fortryde, krumme tæer eller give en undskyldning. (Administratorer dog på anmodning slette en mail i Google grupper).

Men kan ikke se mails som man har sendt til Pastor-listen, når man sender fra Gmail!

Det skyldes besynderlighed i Gmail, hvor man kun ser den mail, som man selv har sendt til listen mappen Sendt. Og ens breve bliver altså også sendt, men man ser dem først som modtaget, hvis man opretter sortering.