Teknik og indstillinger

Breve fra Pastor-listen sorteret i en særlig mappe

Sortering i Gmail

Sortering til Pastor-mappe. Gå hen til et brev, som er sendt til Pastor-listen. Klik på symbolet tre lodretstående prikker i øverste højre hjørne: ⋮ Vælg "Filtrér meddelelser som denne".

Indsæt om nødvendigt list:(<pastor-listen.googlegroups.com>) i feltet "Indeholder ordene".

Vælg "Opret filter".

Vælg

✔ Spring indbakke over (Arkivér den)

✔ Anvend etiketten: Pastor [lav etiketten i drop-down menuen]

✔ Anvend også filteret på matchende samtaler.

Klik "Opret filter".

Sortering i Outlook

Gå hen til et brev, som er sendt til Pastor-listen. I båndet ovenfor...

Vælg Regler, Opret regel... (Ligger skjult under "Flyt", hvis båndet er smalt)

Under "Opret regel"

✔ Sendt til pastor-listen@googlegroups.com

✔ Flyt mail til mappe Pastor

Klik "Ok"

Mail sendt til en anden adresse

Navn og sogn i medlemslisten

anføres i Indstillinger for medlemmer af Pastor-listen . Her skal “mit visningsnavn” angives som

Fornavn Efternavn, Sogn

Ordene "sogn" og "pastorat" kan udelades. Provster skal angive "provst". Har man ikke noget sogn, så angiv funktion, arbejdsplads, emerit(-a/-us) eller lignende.

Pause for mails

anføres i Indstillinger for medlemmer af Pastor-listen. Vælg

    • "Hvert enkelt indlæg sendes som mail" = levering

    • "Ingen mail" = pause

Undlad at vælge "Oversigt" eller "Forkortet"; det fungerer ikke.

Autosvar, når man er på ferie

Autosvar plejer ikke at være et problem i forhold til Pastor-listen. Listen sorterer selv autosvar fra.

Tilbagekalde en mail sendt til Pastor-listen

Det kan ikke lade sig gøre, for mailinglisteprogrammet fordeler med det samme. Man kan ikke trække sendte mails tilbage, så man må nøjes med at fortryde, krumme tæer eller give en undskyldning.

Men kan ikke se mails som man har sendt til Pastor-listen, når man sender fra Gmail!

Det skyldes besynderlighed i Gmail, hvor man kun ser den mail, som man selv har sendt til listen mappen Sendt. Og ens breve bliver altså også sendt, men man ser dem først som modtaget, hvis man opretter sortering.