Regler for Pastor-listen

  1. Breve til Pastor-listen skal være pastoralt relevante1.

  2. Ikke relevant og dermed ikke tilladt er bl.a.

   1. almindelig sniksnak,

   2. køb og salg. Dog disse undtagelser - husk at skrive svar-til-adresse i selve mailen, så unødige svar til listen undgås:

    1. “Præstelige ting”, som litteratur, præstekjoler, altervin, bibel-software m.m. må man godt annoncere med i mindre omfang eller nævne, at man har eller handler med, hvis emnet i øvrigt kommer op på listen.

    2. Sommerhusudlejning og boligbytte er også relevant, da det i visse tilfælde er fordelagtigt at bytte med eller leje ud til kolleger. Derfor er det tilladt at tilbyde (men ikke efterspørge) boligbytte og udlejning. Husk at anføre svar-adresse.

    3. Man må godt i et mindre omfang omtale eller anprise egne og andres relevante kurser og foredrag. Egentlig salgsmateriale, presseomtale og lignende må ikke vedhæftes, men man er velkommen til at linke til det.

   3. adresse- og anden andre uvedkommende/”simpel” søgning før enkle opslag er prøvet på Google, Krak, De Gule Sider, Bibelselskabets online bibel, Den Danske Salmebog - online, Sogneaften.dk, almindelige ordbøger og lignende.

  3. Derudover er det af hensyn til debatten ikke tilladt

   1. at spørge om noget og bede om at få genudsendelse eller få svaret uden om listen, fordi man ikke har fulgt eller almindeligvis ikke følger med på listen2.

   2. at sende kædebreve - uanset indhold og formål.

   3. at sende virusadvarsler. Bl.a. fordi der til stadighed forekommer virusangreb og spoofingforsøg.

   4. at sende rene takkebreve til hele listen3. Adressér det til rette vedkommende, fordi

    1. takkebreve kan have den effekt, at andre føler sig forpligtet til at takke, og så vil alt "takke over"

    2. takkebreve kan have en tendens til at lukke diskussioner, og diskussioner tilhører ikke nogen - heller ikke den, der evt. stillede det første spørgsmål i en tråd.

    3. takkebreve tilføjer ikke noget væsentligt til debatten

   5. at sende "send det til mig også" til hele listen. Adressér direkte til rette vedkommende.

   6. at skrive personnavne i emnelinjen som adressat eller tiltale. I emnelinjen skal emnet stå; man må tiltale den, som man måtte svare eller spørge, inde i brevet. (Om emne-angivelse i øvrigt se nedenfor).

   7. at sende test-mails til selve listen. Derimod må man sende mail til adressen ekko@pastor-listen.dk, som straks (indenfor få minutter) sender et svar retur. Derved kan man se, om man selv kan sende og modtage post.

   8. at citere overdrevet eller emneangive forkert.

  4. Man skal præsentere sig med fulde navn og sogn i medlemslisten. (Det kan rettes under Indstillinger for medlemmer af Pastor-listen). Og man bør underskrive sig med fulde navn og sogn, hver gang man skriver til listen.

  5. Grove eller vedholdende overtrædelser af ovenstående regler eller andre almindelige regler for god tone kan medføre sanktioner, fx

   1. en alvorlig påmindelse fra teknisk administrator,

   2. medlemskab på pause; man kan selv kan slå pausen fra under Indstillinger for medlemmer af Pastor-listen,

   3. en periode, hvor man kun kan modtage breve fra listen, hvorimod breve, som man sender til listen, ikke vil blive fordelt.

   4. en påtvunget pause, hvor man i ro og mag kan studere, hvad Pastor-listen skal anvendes til, og hvilke regler, der gælder.

Noter

   1. “Pastoralt relevant” skal forstås teologisk, embedsmæssigt eller i lignende forstand. At den enkelte præst måtte være interesseret i fx ferieplanlægning, almindelig informationssøgning, madopskrifter og meget andet, gør ikke disse emner pastoralt relevante. Her henvises til en verden udenfor Pastor-listen.

   2. Man må selv sørge for at holde sig orienteret ved at få leveret og læse post fra listen.

   3. Selv om man ikke må sende rene takkebreve, så må man gerne lade tak og ros være en del af et brev, som derudover tilføjer noget til debatten.